0,00 
Zakladatelé

Mgr. Richard Budzák

Vystudoval jsem Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně. Již od třetího ročníku studia se věnuji problematice zadávání veřejných zakázek. Za dobu svého působení na poli veřejných zakázek mám za sebou stovky osobně administrovaných zakázek. Víc než pět let jsem samostatně administroval zakázky všeho druhu a zažil a vyřešil většinu problémů, které Vás můžou potkat. Ročně vysoutěžím plnění za více než miliardu ve stovce výběrových řízení. NZVZ.CZ vidím jako místo na řešení praktických problémů.

Mgr. Veronika Svobodová

Již více jak pět let pracuji jako firemní právník se zaměřením na veřejné zakázky. Jakožto vedoucí projektů jsem úspěšně organizovala stovky veřejných zakázek. Zabývám se administrací všech druhů zadávacích řízení od zakázek malého rozsahu po nadlimitní zakázky s využitím elektronické aukce. Specializuji se na zakázky zadávané v rámci projektů spolufinancovaných z fondů EU a problematiku s tím spojenou. Vzhledem k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek, je nyní ten správný čas pro sdílení názorů a myšlenek na jednom místě – NZVZ.cz.

Ing. Jaroslav Halamíček

Procesu zadávání veřejných zakázek se věnuji již od studií na fakultě stavební VUT v Brně (obor ekonomika a řízení staveb, absolutorium v roce 2007). Dlouhodobě se zabývám především hodnotícími kritérii a posuzováním či nově hodnocením kvality, též v kontextu 3E. Během své praxe jsem realizoval stovky úspěšných projektů. Informační portál o zadávání veřejných zakázek NZVZ.CZ vidím jako platformu pro nové myšlenky v kontextu NZVZ (či ZZVZ), které mohou přinést onen svěží vítr k tématům veřejného zadávání.

NZVZ.CZ vše co potřebujete vědet o zadávání veřejných zakázek
Napište nám

Scroll Up