0,00 

Ing. Jaroslav Halamíček

Procesu zadávání veřejných zakázek se věnuji již od studií na fakultě stavební VUT v Brně (obor ekonomika a řízení staveb, absolutorium v roce 2007). Dlouhodobě se zabývám především hodnotícími kritérii a posuzováním či nově hodnocením kvality, též v kontextu 3E. Během své praxe jsem realizoval stovky úspěšných projektů. Informační portál o zadávání veřejných zakázek NZVZ.CZ vidím jako platformu pro nové myšlenky v kontextu NZVZ (či ZZVZ), které mohou přinést onen svěží vítr k tématům veřejného zadávání.

Napište nám

Scroll Up