0,00 

Dotační předpisy

IROP – Obecná pravidla pro žadatele pro všechny specifické výzvy a cíle

VYDÁNÍ 1.9 PLATNOST OD 2. 6. 2017 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor řízení operačních programů Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Obsah Přehled změn …………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 Revize č. 1 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 Revize č. 2 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 Revize č. 3 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 Revize č. 4 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 Revize č. 5 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 Revize č. 6 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 Revize č. 7 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 Revize č. 8 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 31 Revize č. 9 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 35 Úvod ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 40 Projekty v IROP …………………………………………………………………………………………………………….…

Stanovisko ve věci doby přístupnosti dokumentů na profilu zadavatele – 2 nebo 5 let

Podle § 146 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) platí, že prováděcí právní předpis k ZVZ stanoví seznam povinně uveřejňovaných údajů ve formulářích sloužících pro uveřejnění vyhlášení, způsob uveřejňování vyhlášení týkajících se podlimitních veřejných zakázek, vzor formuláře pro oznámení o zrušení zadávacího řízení nebo soutěže o návrh, vzor formuláře pro souhrn oznámení o zadání veřejných zakázek na základě rámcové smlouvy, vzor formuláře pro oznámení a zrušení profilu zadavatele, podrobnější podmínky…

Metodika k vyhlášce o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele

Uveřejňování a způsoby uveřejňování jsou stanoveny zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a vyhláškou č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele (dále jen „vyhláška“).

Stanovisko ŘO IROP k postupu dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek po nabytí účinnosti zákona č. 134/2016 Sb.

Řídicí orgán IROP zveřejnil své stanovisko k postupu dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 po nabytí účinnosti zákona č. 134/2016 Sb.

Stanovisko SFŽP ČR k dokumentu Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020, verze 5 po účinnosti ZZVZ

Státní fond životního prostředí ČR informuje žadatele o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, že dokument Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020, verze 5, je nadále platný i navzdory tomu, že v účinnost vstoupil nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014–2020

Včleněn nový čl. 5.2.5 upravující povinnost předkládat v uvedených případech zadávací podmínky Ministerstvu financí ČR k udělení souhlasu se zahájením výběrového/zadávacího řízení.

Metodika k vyhlášce o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele

Uveřejňování a způsoby uveřejňování jsou stanoveny zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a vyhláškou č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele (dále jen „vyhláška“).

Pravidla pro žadatele a příjemce, Obecná část, Operační program – Výzkum, vývoj a vzdělávání

PpŽP jsou určena žadatelům a příjemcům žádajícím o podporu do OP VVV, resp. realizujícím projekty v OP VVV (vyjma žadatelů/příjemců projektů jedné z forem zjednodušeného vykazování – standardní stupnice jednotkových nákladů, kteří se řídí Pravidly pro žadatele a příjemce pro ZP).

Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020

PŘEHLED PROVEDENÝCH ZMĚN Seznam veškerých provedených změn v předmětném dokumentu oproti verzi původní. Dokument uvedené změny obsahuje a verzi s vyznačením provedených změn lze získat u Národního orgánu pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále i „NOK“) na základě žádosti.
Napište nám

Scroll Up