Informace administrátora: k 29. 5. 2018 jsme aktualizovali vzorové listy uvedené v tomto příspěvku. Nové vzory naleznete zde

Vážení čtenáři serveru NZVZ.cz,

děkujeme Vám za dosavadní podporu našeho projektu a hojnou účast na našich seminářích.

V měsíci září slavíme rok od vzniku našeho projektu. Jako poděkování Vám tímto dáváme k dispozici volně ke stažení vzory změnových listů k dodatkům ke smlouvě resp. ke změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), neboli k dodatkům na vícepráce/méněpráce.

Ke stažení od nás máte k dispozici návrh změnového listu pro „dodatek č. 1“ pod názvem „Zmenovy_list_c_1_stavebni_prace_VZOR.xlsx“ a návrh změnového listu pro případný následující dodatek č. 2 pod názvem „Zmenovy_list_c_2_stavebni_prace_VZOR.xlsx“.

Vzory jsou vypracovány včetně návodu, který je uvnitř jednotlivých souborů, návod lze samozřejmě skrýt. Vzor pro dodatek č. 1 je vhodné použít jako krycí list všech změn v rámci dodatku č. 1, avšak v takových případech dodržujte logiku samotného vzoru (nezapočítávejte vzájemně více a méněpráce).Vzor pro dodatek č.2 je upraven pro náležitosti spojené s dodatkem č. 2, tzn. klade důraz především na kontrolu a sčítání předešlých více a méně prací vzešlých z předchozího dodatku č. 1.

Vzor pro dodatek č. 2, pak lze zdatným uživatelem použít i pro případné další dodatky, pokud by u veřejné zakázky vznikly. V takových případech je potřeba jednotlivé změny dopočítávat obdobně, jak tomu je u vzoru pro dodatek č. 2.

Vzory vycházejí z § 222 pro změny, které neupravují podstatné změny. Týkají se tedy § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ. Režim nepodstatné změny závazku ze smlouvy, tzv. zařazení změny do příslušného odstavce si každý uživatel volí sám (viz nabídka možností ve vzoru).

Pokud si nejste jisti používáním našich vzorů, můžete se předběžně přihlásit na email skoleni@nzvz.cz. V případě, že budeme pořádat seminář na téma víceprací, na kterém mimo jiné učíme účastníky semináře, jak pracovat s těmito vzory změnových listů, dáme Vám zavčas vědět a na seminář se budete moci přihlásit.

Věříme, že se naše vzory mohou ve Vaší denní rutině hodit a těšíme se na setkání s Vámi u dalších seminářů nejen na téma víceprací.

Za tým NZVZ.cz

Ing. Jaroslav Halamíček