Předkládáme Vám zajímavé stanovisko expertní skupiny Ministerstva pro místní rozvoj k novému zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle kterého se ustanovení § 222 zákona (změny závazku ze smlouvy) za určitých podmínek může aplikovat i na zakázky malého rozsahu.

Připravujeme pro Vás krátký článek vysvětlující níže uvedené závěry ministerstva.

Stanovisko_MMR_Zmena_zavazku_ze_smlouvy_na_verejnou_zakazku

Stanovisko je dostupné i na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj zde.