Ministerstvo vnitra ČR zveřejnilo pomocnou tabulku pro snazší vyplňování metadat do registru smluv.

Od srpna roku 2017 platí pro většinu veřejných subjektů povinné zveřejňování smluv nad 50 tis. Kč v registru smluv. I na našich školeních připomínáme, že „pouhé“ zveřejnění nestačí…zveřejněno musí být „řádně“. Krom správného formátu musí být včetně smlouvy zveřejněna v registru i tzv. metadata (smluvní strany, předmět smlouvy, cena/hodnota, datum uzavření smlouvy).

 V případě nesprávného zveřejnění metadat se má za to, jakoby smlouva vůbec nebyla zveřejněna v registru smluv (dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv).
K odeslání metadat do registru smluv můžete použít níže zobrazenou tabulku Ministerstva vnitra ČR:

Zdroj: http://www.mvcr.cz/clanek/registr-smluv.aspx?q=Y2hudW09OQ%3d%3d