Rozhodnutí ÚOHS o zakázce na elektronické mýtné zrušeno a věc vrácena prvnímu stupni   

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zrušil a vrátil prvoinstanční rozhodnutí k veřejné zakázce na elektronické mýtné. Návrh na přezkoumání úkonů zadavatele k ÚOHS podal účastník zadávacího řízení Kapsch Telematic Services spol. s r.o.

Hlavním důvodem zrušení zadávacího řízení v prvním stupni byla netransparentnost při předávání části zadávací dokumentace na přepisovatelných datových nosičích (tzv. flash disk), jejichž obsah nebyl zajištěn proti případné změně a nebylo možno takové změny obsahu ani zpětně přezkoumat. V této věci však Úřad nezvážil skutečnost, že obsahem sporné části zadávací dokumentace byly informace o stávajícím mýtném systému, jejichž autorem byl sám navrhovatel – společnost Kapsch Telematic Services spol. s r.o. Podstatnou součástí návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele je totiž tvrzení újmy ze strany navrhovatele, avšak v daném případě netransparentnost předání této části zadávací dokumentace rozporoval sám její autor, tedy navrhovatel.

Zdroj: tisková zpráva ÚOHS ze dne 23.8.2018