0,00 

Vyhlášky

Nařízení vlády č. 173/2016 Sb.

ze dne 11. května 2016 O stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel

Vyhláška č. 260/2016 Sb.

ze dne 21. července 2016 O stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody

Nařízení vlády č. 172/2016 Sb.

ze dne 11. května 2016 Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek

Vyhláška č. 248/2016 Sb.

ze dne 25. července 2016 O náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy a ke změně závazku ze smlouvy podle zákona o zadávání veřejných zakázek

Vyhláška č. 170/2016 Sb.

ze dne 12. května 2016 O stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek

Vyhláška č. 169/2016 Sb.

ze dne 12. května 2016 O stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Vyhláška č. 168/2016 Sb.

ze dne 12. května 2016 O uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele

 

 

Napište nám

Scroll Up