0,00 

Úvod

Vize projektu

S účinností zákona č. 134/2016, o zadávaní veřejných zakázek přichází celá řada změn a nových pohledů na dosud zaběhlou praxi zadávání veřejných zakázek. Pokud chcete znát názory odborníků z praxe stačí Vám denně sledovat NZVZ.CZ. Vždy nové originální články zahrnující všechny eventuality zadávání zakázek. Diskuze nad největšími „špeky“ zákona a nad každodenními problémy zadávání veřejných zakázek a správy veřejného majetku. Pořádání odborných školení o základech či specifikách až specialitách zákona, a to jak zakladateli serveru NZVZ.CZ, tak odbornými hosty, či přispěvovateli.

Cíl projektu

Jednoduchý přístup ke složitému zákonu!

Zaměření projektu

Server NZVZ.CZ Vám přináší praktické rady a návody k používání zákona o zadávání veřejných zakázek tak, abyste předešli jakýmkoliv pochybením. Na druhou stranu NZVZ.CZ je místem, kde můžete svobodně, odborně a na úrovni diskutovat o nevyřešených nebo neřešených problémech světa veřejných zakázek. Máte problém? Nevíte kam? Máte téma na článek? Přijďte s ním k nám! NZVZ.CZ

Napište nám

Scroll Up